Valvonta ja vastaava työnjohtotehtävät – Kainuu ja Pohjois-Savo

Valvontatyöt ja vastaavan mestarin työnjohtotyöt toteutetaan Kainuun ja Pohjois-Savon talousalueilla.

VASTAAVA TYÖNJOHTO

Toimimme rakennushankkeessanne (omakotitalot, mökit, vapaa-ajanasunnot, saunat, aitat, yms.) rakennustyön vastaavana työnjohtona. Vastaavaan työnjohtajan tehtäviin kuuluvat mm. Rakennusluvan mukaisiin katselmuksiin osallistuminen, rakennusaikaisen tarkastusasiakirjan ylläpito työmaa käyntien yhteydessä, laadun varmistaminen.

MRL122 § Rakennustyönjohto

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Toimimme rakennushankkeessanne (omakotitalot, mökit, vapaa-ajanasunnot, saunat, aitat, yms.) rakennustyön vastaavana työnjohtona. Vastaavaan työnjohtajan tehtäviin kuuluvat mm. Rakennusluvan mukaisiin katselmuksiin osallistuminen, rakennusaikaisen tarkastusasiakirjan ylläpito työmaa käyntien yhteydessä, laadun varmistaminen.

www.finlex.fi Maankäyttö- ja rakennuslaki

Veloitusperiaatteemme on sopimuksemme mukaan kiinteä kokonaishinta tai aikaveloitus tuntikirjanpidon mukaan, sisältäen arvonlisävero 24%. Kysy tarjousta!

TILAAJAN VALVOJA

Hankeissa joissa tilaajalla ei ole mahdollisuutta/kokemusta valvoa urakoitsijan työsuorituksia, toimimme tilaajan valvojana. Tilaajan valvoja on eri kuin vastaava työnjohto.

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI

Toimimme rakennushankkeissa tilaajaosapuolen rakennustyönturvallisuudesta vastaavana turvallisuuskoordinaattorina. Laadimme tehtäviin kuuluvat asiakirjat ja toteutamme tehtäviin kuuluvat valvontatehtävät.

Pyydä reilu tarjous/ Yhteydenottopyyntö